Loslaten

Het is absoluut niet makkelijk om je kind los te laten. Toch is het wel iets wat wij als ouders moeten doen. Het begint al bij de geboorte. Dan laat je als moeder je kind los door het (laten) doorknippen van de navelstreng. Ik vind het dan ook zo mooi als vader dit kan doen. Want ook vader mag vanaf het begin mee in het proces van loslaten.

Waarom vinden wij het zo lastig om onze kinderen los te laten? Omdat we betrokken zijn bij onze kinderen, we willen ze vaak behoeden voor alles wat ons is overkomen. Of wat er misschien zou kunnen gebeuren. Alles moet goed geregeld en georganiseerd zijn. Dat we dat willen voor onze kinderen is vanuit een goede intentie. Het is alleen niet altijd helpend voor de totale ontwikkeling van je kind. Een goede balans hierin vinden is belangrijk.

Kinderen hebben ruimte nodig om verschillende ervaringen op te doen, om te vallen en weer op te staan. Jonge kinderen hebben hun ouders hier zeker nog bij nodig. Alleen niet 24/7. En oudere kinderen hebben vooral ons vertrouwen nodig.

Kinderen ontwikkelen een sterker gevoel van zelfvertrouwen als ze hun eigen pad mogen bewandelen. Als ze zelf kunnen kiezen, binnen de kaders, geeft dat inzicht en vertrouwen in hun eigen kunnen. Geef kinderen de gelegenheid om mee te denken rondom rituelen en regels thuis. Kinderen worden weerbaarder als ze zelf hun ervaringen opdoen en mogen meedenken. Ze leren omgaan met teleurstelling, met tegenslag, met succes en de daarbij horende emoties. Ze leren op deze manier ook dat hun inbreng meetelt, een bijkomend voordeel is als kinderen meedenken over regels, worden ze mede verantwoordelijk en is er veel minder strijd rondom regels en afspraken. Nogmaals kinderen hebben hun ouders nodig bij dit pad, ouders hoeven er alleen niet bovenop te zitten en het pad helemaal schoon te houden.

Als ik met ouders of pedagogisch medewerkers in gesprek ben over loslaten vraag ik altijd naar hun eigen kindertijd. Hoe hebben zij die ervaren en waar hebben zij ervan geleerd. Deze vraag kan jij ook aan jezelf stellen? Wat heb ik geleerd als kind? Waar ben ik zelfstandiger van geworden?

Even wat voorbeelden uit de praktijk:

Een mooi voorbeeld blijft de peuter die bij alles roept " zelluf doen".. Kijk naar mogelijkheden die passen in jouw eigen gezinssituatie. Waar kan jij je kind zelf dingen laten doen en wat kan je kind zelf. Denk aan het zelfstandig de jas aan laten trekken, denk aan zelf de neus schoonmaken, denk aan knutselen met verf en het gebruik van scharen. Kijk wat je kind zelf kan en waar je kind ondersteuning bij nodig heeft. Blijf wel eerlijk naar je kind, als het op een moment echt niet kan of uitkomt mag een kind ook leren dat iets niet mogelijk is. Jij als ouder hebt bij peuters nog de regie.

Het verschilt per leeftijd in hoeverre je kan loslaten. Opvoeden is wat dat betreft op je handen zitten en tot 10 tellen. Opvoeden is ook je kind volgen en begrijpen, daar zit voor mij het belangrijkste stuk in opvoeding in zijn algemeenheid en zeker ook bij het loslaten van je kind. En nogmaals iedere leeftijdsfase vraagt iets anders van jou als ouder.

Als jij je kind begrijpt? Als jij weet waar bepaalde behoeftes en gedrag vandaan komt kan je daar op aanhaken of inspelen. Je kind begrijpen vraagt om echt “kijken” naar je kind. Wat vind mijn kind leuk, waar wordt hij blij van? Wat kan mijn kind al zonder mij? Met wie en wat speelt hij graag? Tijdens het meespelen met je kind zie je heel veel. Ook eens op een afstandje kijken naar je kind geeft je veel waardevolle informatie.

Een ander voorbeeld van het basisschoolkind is mijn jongste zoon die in groep 5 ( 8 jaar) vroeg " mag ik alleen naar school fietsen? " Bij de vraag waarom hij dit graag wil, geeft hij als antwoord dat hij af en toe alleen iets wil ondernemen. Het zelfstandig naar school fietsen vonden wij in groep 5 nog te vroeg, mede ook omdat het in een andere wijk is waar hij naar toe moet fietsen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen vanaf 10 jaar zelfstandig in het verkeer kunnen deelnemen. ( bron: veilig verkeer Nederland) We zijn samen op zoek gegaan hoe wij wel gehoor konden geven aan die behoefte. We hebben samen afgesproken dat hij zo nu en dan alleen mag thuis blijven als wij weggaan. Wat het naar school fietsen betreft hebben wij nu afgesproken dat hij vanaf groep 7 alleen naar school mag fietsen, gelijk een goede voorbereiding op de middelbare school.

Het voorbeeld van de puber die steeds meer zelfstandigheid zoekt en wil. Mijn oudste zoon is nu 14 en wil heel graag alleen met de trein naar onze vakantie bestemming. ( in Nederland) zijn beredenering is: Dan kunnen jullie al weg als onze jongste uit school komt. Hijzelf zit tot 4 uur op school en vond het wel een goed idee om alleen met de trein te komen. Zijn redenering is heel goed te volgen en eigenlijk vind ik het ook een mooie stap richting zelfstandigheid. Ik begrijp zijn behoefte, aan de andere kant vind ik het ook spannend, waarschijnlijk gaan we het wel doen. Laat ons allemaal die ervaring maar opdoen 😉

Niet alleen ouders worstelen met het loslaten van hun kind. Ook de pedagogisch medewerkers die ik coach in hun werk worstelen weleens met het loslaten. Binnen de organisatie vinden we het belangrijk om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te stimuleren. Dat betekent dat we ook in het werk blijven kijken naar de behoefte van de peuters en het volgen van hun kunnen. Een mooie conclusie is met regelmaat dat de peuters meer kunnen dan de pedagogisch medewerkers denken of inschatten.

Positieve ervaringen opdoen in verschillende situaties helpt enorm voor zowel volwassene als kind in het hele proces van loslaten, groter worden op weg naar zelfstandigheid. We hoeven echt niet alles voor te kauwen voor onze kinderen en alles voor hun te doen. Een bijkomend voordeel van loslaten is dat je meer tijd voor jezelf over houdt en in mijn geval ben ik dan ook een leukere moeder voor mijn kinderen.

Een zijn met je kinderen

Als je met je kinderen samen bent,

Voel je dan helemaal een met hen.

Ontspan je lichaam

En word net zo soepel als een kind.

Laat alle verwachtingen los en bezorgdheid varen

Zodat je alles helder kunt zien.

Houd van hen

Zoals ze op dit moment zijn

Zonder hen te willen veranderen.

Als zij in de problemen zitten,

Laat de dingen dan gebeuren

Zonder druk uit te oefenen of te manipuleren

Het zal je vanzelf duidelijk worden

Wat je moet doen.

Je zult voor hen zorgen zonder te domineren,

Hen begeleiden zonder hen aan banden te leggen,

Hen helpen zonder je zorgen te maken.

Uit TAO TE KING

      Voor ouders

Opvoeden in evenwicht

13-03-2019